Historia

Początek Straży Pożarnej w Pionkach (do 1933 r. w Zagożdżonie) datuje się na lata 1925 – 1926, kiedy to powstała sekcja kolejowa przeciwpożarowa. Za początek powstania naszej OSP uważa się rok 1925 kiedy to (wg przekazów ustnych) postanowiono założyć Ochotniczą Straż Pożarną. W materiałach wojewódzkiej komendy OSP jednostka w Pionkach występuje już w 1927 r. Wśród pierwszych ochotników OSP w Zagożdżonie należy wymienić druhów: M. Płatkowskiego (ryc. nr 1), J. Tomaszewskiego, F. Wilka, S. Dąbrowskiego, W. Rudnickiego, W. Mędykowskiego, S. Warchoła, St. Abramowicza, J. Woźniaka, W. Miękusa, J. Jakubowskiego, C. Kockiego, M. Paca, Olejarza.

Dh_M_Platkowski

Ryc. nr 1. Dh M. Płatkowski (ok. 1930r.)

Na kolejnym zebraniu 14 lipca 1929 r. zgromadzeni mieszkańcy Zagożdżonu założyli lokalny oddział Towarzystwa Straży Pożarnej. Do zarządu towarzystwa wybrano wówczas: A. Strzeblińskiego (prezes), W. Dulleka (wiceprezes), J. Zegadło (sekretarz), J. Piątkowskiego i F. Nawrota (członkowie zarządu), na naczelnika straży wybrano St. Labesa – miejscowego aptekarza, jego pomocnikiem został W. Zawada, a funkcję gospodarza objął J. Zajączkowski.

Na początku straż dysponowała wozem konnym, ręczną pompą i wężami. W okresie początkowym w celu pozyskania funduszy na zakup sprzętu i umundurowania każdy właściciel domu został opodatkowany na potrzeby straży i otrzymał specjalną legitymacje. 15 sierpnia 1929 r. dla pozyskannia funduszy urządzono zabawę ludową na terenie boiska klubu sportowego „Proch”. Zdobyte tak fundusze przeznaczono na zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego.

W niedziele 29 października 1929 r. odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Ochotniczej Straży Pożarnej. Przybyły na nią zaproszone delegacje strażackie z Radomia (miejska i kolejowa), Kozienic i Jedlni Kościelnej. W imprezie uczestniczyli także przedstawiciele władz powiatowych OSP oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Plan uroczystości przewidywał zbiórkę, nabożeństwo w intencji strażaków i defiladę, a następnie przyjęcie w szkole. Uroczystość odbyła się zgodnie z planem. PZUW przekazał wówczas zagożdżońskiej OSP beczkę żelazną na dwóch kołach.

OSP wkraczając w lata 30-te liczyła prawdopodobnie ok. 40 czynnych członków, była stosunkowo dobrze wyekwipowana i cieszyła sie znaczną sympatią mieszkańców. Status członków wspierających uzyskali: J. Suszczyński, F. Kubiński, K. Romanowski, J. Kayzer, M. Jankowska, F. Rojek, B. Szoka, J. Stasz, J. Koiwalski, J. Jakubowski, J. Grzebalski, B. Dudkiewicz, L. Banaszek, J. Suszyński, Jan Pestka, Józef Pestka, dr S. Berger, K. Żarłok, J. Szostek, J. Bohnia, J. Labesowa.

Rysunek_przedstawiajacy_stara_remize

Ryc. nr 1. Dh M. Płatkowski (ok. 1930r.)

W roku 1930 podjęto starania o wybudowanie remizy OSP które zakończyły się pomyślnie jej wybudowaniem w 1934 r (wygląd przedstawia ryc. nr 2). We wrześniu 1931 r. zagożdżońscy strażacy odnieśli swój pierwszy sukces na zawodach okręgowych w Zwoleniu zdobywając tam pierwsze miejsce. W marcu 1932 r. PZUW przekazał sprzęt pożarniczy który był nagrodą za pierwsze miejsce we wrześniowych zawodach.

Tancerki_Teatru_Ukrainskiego

Ryc. nr 3. Tancerki Teatru Ukraińskiego

28 stycznia 1934 r. postanowiono urządzić uroczyste poświęcenie wybudowane z dużym wysiłkiem remizy. Wkrótce zakupiono jej wyposażenie. W związku z tym, że w remizie znajdowała się sala widowiskowa co pozwoliło ją wynająć na przedstawienia goszczącego w Pionkach teatru Ukraińskiego im. Staryckiego (ryc. nr 3). Występował tez znany piosenkarz i humorysta. Norski-Nożyca, a także odbywały się pokazy „walk francuskich” z udziałem czołowych zapaśników: Pytlasińskiego i braci Papuciów. Od otwarcia remizy ozpoczęła się działalność kulturalno-oświatowa. W połowie roku 1934 powstało przy OSP amatorskie kółko teatralne którego kierownikiem został Bolesław Sroka. Dla potrzeb kółka urządzono w remizie profesjonalną scenę teatralną z widownię która mogła pomieścić przeszło 160 osób. Kółko zadebiutowało jeszcze w roku 1934 dnia 10 listopada (tytuł sztuki niestety nie jest znany). W repertuarze zespołu dramatycznego z OSP znalazły się m. in. sztuki patriotyczne, ludowe, komediowe a także Jasełka.

Statut_OSP_Pionki_z_1935r

Ryc.nr 4. Statut OSP Pionki z 1935r. 

Decyzja_Wojewody_Kieleckiego

Ryc. nr 5. Decyzja Wojewody Kieleckiego(1935r.)

Dnia 10 lipca 1935 r. na mocy decyzji Wojewody Kieleckiego (ryc. nr 5) „Stowarzyszenie OSP w Pionkach” wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Kieleckiego Urzędu Wojewódzkiego pod nr 506.

W 1937 r. podjęto działania mające na celu utworzenie żeńskiego plutonu służby samarytańsko-ratowniczej w ramach OSP. Samochód i motopompę udało się zakupić jeszcze przed wojną dzięki ludności miejscowej która dobrowolnie opodatkowała się na sumę 2500 zł.

W latach 1930-1939 stanowiska w zarządzie piastowali m. in.: A. Walczak, M. Staw, M. pac, J. Zegadło, J. Suszyński, J. Adamiec-Gracki, J. Pestka, J. Szostek, I. Piwowarski, F. Jastalski, J. Sroka, W. Derlatka, W. Pachocki, J.Wełpa, F. Nawrot, W. Dulleka, W. Zawada.

Naprawa_motopompy

Ryc. nr 6. Naprawa motopompy

W roku 1942 funkcje naczelnika objął dh Tadeusz Kłopotowski, który pełnił tę funkcję do 1985 r. tj. do chwili śmierci. W okresie okupacji była ważnym ośrodkiem szerzenia kultury i patriotyzmu. W czasie wojny do straży wstępowało bardzo dużo ochotników imając na względzie posiadanie karty strażaka – dokumentu honorowanego przez okupanta.