Zbiórka MDP

W dzisiejszym dniu, czyli 10 lutego 2022 roku, miała miejsce szósta zbiórka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Pionki, podczas której podsumowano wiedzę drużyny. Przeprowadzono egzamin z wiedzy nabytej podczas szkoleń w …

Zbiórka MDP

W dzisiejszy dzień, czyli 8 lutego 2022 roku, odbyła się piąta zbiórka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Pionki, która odbyła się w czasie ferii zimowych. Na zbiórce przeprowadzono szkolenie związane z …

Turniej tenisa stołowego

W dniu 7 lutego 2022 roku odbył się pierwszy w historii naszej OSP Pionki turniej tenisa stołowego dla młodzieży pożarniczej i „starszaków”. Turniej polegał na rozegraniu trzech setów, a rozgrywki …

Zbiórka MDP

W dniu 4 lutego 2022 roku odbyła się trzecia zbiórka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w okresie ferii zimowych. Podczas tej zbiórki przeprowadzono szkolenie dotyczące łączności radiowej w PSP i OSP oraz …

Zbiórka MDP

Dzisiaj, czyli 2 lutego 2022 roku, odbyła się druga zbiórka MDP w czasie ferii zimowych. Podczas spotkania odbyło się szkolenie z budowy linii gaśniczych oraz przygotowań do konkursu OTWP powiatu …

Zbiórka MDP

W dniu 31 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00 odbyła się spotkanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP). Zajęcia te stanowiły część programu Feryjnego w OSP Pionki. W trakcie zbiórki przeprowadzono szkolenie …

Zbiórka MDP

W dniu 21 stycznia 2022 roku o godzinie 18:00 odbyła się zbiórka MDP, na której druh Szymon przeprowadził szkolenie dotyczące środków gaśniczych i budowy linii gaśniczych. Na szkoleniu druh Szymon …

Zbiórka MDP

W dniu 14 stycznia 2022 r. o godzinie 18.00 odbyła się spotkanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, podczas którego przeprowadzono szkolenie na temat różnych rodzajów pożarów oraz środków gaśniczych. Prowadzący szkolenie dokładnie …

Zbiórka MDP

W ciągu dzisiejszego popołudnia na zbiórce MDP OSP Pionki powstało wiele pomysłów dotyczących dekoracji GCBA 6/32 Jelcza. Oto rezultaty tych pomysłów: zdecydowano się na oklejenie pojazdu folią w kolorze czerwonym, …