Zarząd

  • Prezes – dh Daniel Kupis
  • Wiceprezes – dh Tomasz Kęska
  • Naczelnik – dh Ilona Zacharska
  • Z-ca Naczelnika – dh Norbert Konecki
  • Sekretarz – dh Ewa Cyga
  • Skarbnik – dh Maryla Grosiak
  • Gospodarz – dh Bartosz Babula
  • Członek Zarządu – dh Janusz Matysiak