Jak bezpiecznie korzystać z sztucznych ogni?

Sztuczne ognie, fajerwerki, race to wyroby pirotechniczne wykorzystywane do celów widowiskowych i sygnalizacyjnych, po zapaleniu dające efekty świetlne i akustyczne. Największe pokazy sztucznych ogni miały miejsce podczas świąt państwowych: elekcji, rocznic wielkich bitew, ale nie możemy zapomnieć o ostatnim dniu w roku – Sylwestrze.

Wtedy to na całym świecie świętujemy rozpoczęcie nowego roku, ale czy wiemy jak poprawnie obchodzić się z fajerwerkami?

Poniżej przedstawimy 11 rad jak bezpiecznego korzystania z sztucznych ogni.

 1. Kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach. Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często są ofiarami fajerwerków.
 2. Fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu. Sprzedaż wyrobów bez oznakowania lub oznaczonych nieprawidłowo stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.
 3. Do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II. Klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych.
 4. Korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi.
 5. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar.
 6. Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się.
 7. Pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nie odpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska. Oddalmy się na co najmniej 10 m od odpalanego fajerwerku.
 8. Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów.
 9. Uważajmy szczególnie na dzieci – fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe.
 10. Pamiętajmy, że za skutki nieostrożnego obchodzenia się z wyrobami pirotechnicznymi grożą kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.
 11. W przypadku zagrożenia zapamiętaj numer 112 !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *