Zebrania zarządu 02/2019

W dniu 05.02.2019 odbyło się zebranie Zarządu OSP na którym omówiono następujące tematy:

  1. Przyjęcie nowych członków. Uchwałą nr. 8 przyjęto do OSP Pionki: Dominik Bociek, Julita Wdowska.
  2. Przyjąć uchwałą o utworzeniu w piwnicy budynku OSP Pionki siłowni przez druchów MDP i strażaków JOT.
  3. Wyrejestrowanie czasowe samochodu Jelcz, który obecnie jest w użytkowaniu ZHP.
  4. Skierowanie druchów na kurs podstawowy ratowniczo-medyczny.

W dniu 11.02.2019 odbyło się zebranie zarządu OSP na którym omówiono następujące tematy:

  1. Omówienie spraw, które chcemy przedstawić na zebraniu nadzwyczajnym, podjęcie decyzji o sprzedaży samochodów Lublin oraz Star.
  2. Podjęcie decyzji o powstaniu Komisji Inwentaryzacyjnej do spisania i sprawdzenia majątku OSP.

W dniu 15.02.2019 odbyło się zebranie prezydium zarządu OSP w celu przygotowania planu zebrania nadzwyczajnego oraz wybór kandydata na przewodniczącego.