Zebranie nadzwyczajne zarządu 02/2019

W dniu 17.02.2019 Zarząd OSP Pionki zwołał zebranie Nadzwyczajne. Powodem zwołania zebrania było zezwolenie członków OSP Pionki na sprzedaż samochodu gaśniczego Star oraz samochodu dostawczego Lublin oraz wybór na miejsce zmarłego członka K.R. Macieja Dutkowskiego jednego ze strażaków. W pierwszym terminie nie doszło do rozpoczęcia zebrania z powodu braku kworum. W drugim terminie zebranie rozpoczęło się bezproblemowo. Zebrani druchowie w ogólnym głosowaniu wyrazili zgodę na sprzedaż samochodów.