Zebrania zarządu 01/2019

Protokół zebrania Zarządu OSP Pionki w dniu 08.01.2019

 1. Uchwała przekazania sprzętu medycznego, który jest własnością OSP Pionki w użytkowanie na okres 5 lat Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu.
 2. Podjęcie uchwały dotyczącej konserwacji sprzętu OSP.
 3. Sprawy dotyczące Naczelnika OSP Pionki.
 4. Propozycja dotycząca otrzymania karty kredytowej na paliwo do opłat bezgotówkowych.
 5. Karty rabatowe Orlenu na paliwo dla druchów wyjazdowych.
 6. Przekazanie ubrań i sprzętu do ośrodka szkolenia PSP w Pionkach.

Protokół z zebrania Zarządu OSP Pionki z dnia 23.01.2019

 1. Mszę z okazji Dnia Strażaka zamówiono na dzień 03.05.2019 11:30
 2. Przyjęcie podania Rafała Marczaka odnośnie rezygnacji naczelnika OSP oraz Zarządu od 16.03.2019r. i rezygnacja z członkostwa swojego i syna Szymona od 31.03.2019r.
 3. Zadysponowanie dwóch samochodów pożarniczych i strażaków w celu umożliwienia nagrania filmu dla dzieci pt. „Czarny Młyn”.
 4. Rozpatrzenie wniosku złożonego na piśmie przez Krzysztofa Kusio o podjęciu uchwały przez zarząd, aby pieniądze za wyjazdy do akcji wpływały do kasy OSP na zakup sortów mundurowych. Zarząd podjął decyzję tego samego dnia i stwierdził, że nie ma takich kompetencji aby decydować w takich sprawach. Natomiast każdy strażak może sam wpłacać pieniądze na konto OSP w formie darowizny.

Protokół z zebrania Zarządu OSP Pionki z dnia 29.01.2019

 1. Uchwała nr. 6/2019 dotycząca zwołania walnego zebrania zgodnie z par. 1 pkt. 1 oraz par. 32 OSP w Pionkach. Zarząd podął decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego zebrania 21 dni od daty podjęcia uchwały. Głosowało 6 osób z Zarządu. Zwołanie zebrania zatwierdzone na 17.02.2019.
 2. W odpowiedzi na wniosek Krzysztofa Kusio z dnia 23.01.2019r. Zarząd nie może podjąć decyzji do przekazania pieniędzy druchów z wyjazdów na umundurowanie ponieważ nie pozwala nam ustawa zgodnie z art. 28 Ustawy 1 i 2 z dnia 24.08.1991r
 3. Powołanie komisji do przejęcia majątku od konserwatorów Krzysztofa Kusio i Rafała Marczaka przejmujący Hubert Koperek. Skład komisji Zbigniew Neusser, druch Janusz Martysiak, dh. Ryszard Miękus.
 4. Zarząd wytypował kandydatów na kurs podstawowy ratowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *